Info Služby a informácie pre užívateľa Sieť Cenník Referencie Control Panel Kontakt  
 Info BSnet.sk
 
5. 9. 2022   Vážení klienti. Elektronická faktúra je už bežný spôsob vyúčtovania za služby. Zjednoduší sa ňou spôsob doručovania a súčasne je bez nákladov a ekologická. Neprodukujeme tak „zbytočné papiere“. Ako motiváciu pre jej používanie sme aj my od 1.10.2022 pripravili „Digitálnu odmenu“. Predstavuje zľavu z mesačných poplatkov ktoré sme museli vzhľadom na zvyšujúce sa náklady navýšiť, a to v hodnote 1,-€. Doporučujeme vám požiadať o Elektronickú faktúru. Ceny s „Digitálnou odmenou“ zostávajú nezmenené.
1. 12. 2016   Vážení zákazníci. V sieti BSNet je už dostupná aj televízia. Prevádzkovateľom služby je spoločnosť SledovanieTV.sk, preto je nutné vykonať registráciu. Pre viac informácií a prístup k službe je vytvorená URL http://TV.BSNet.sk/
13. 12. 2016   UPOZORNENIE. Vzhľadom k množiacemu sa počtu oneskorených úhrad faktúr sme nútení pristúpiť k nasledovnému opatreniu: Od 1. 1. 2017 pri neuhradení faktúry k poslednému dňu v mesiaci bude poskytovanie služby automaticky prerušené.
1. 7. 2016   Vážení zákazníci. Pripravili sme pre Vás nový cenník pripojenia so zvýšenými rýchlosťami všetkých užívateľských programov, ale aj lepšími cenami garantovaných pripojení. Dostupný je na URL http://www.bsnet.sk/cennik_pripojenia_bsnet.pdf
11. 4. 2016   Vážení klienti. SSE-distribúcia nahlásila na deň 12.4.2016 prerušenie dodávky el. prúdu pre prístupový bod Nový Zámok, v čase od 9.00 do 15.00 hod. V tento deň budeme zabezpečovať napájanie z náhradného zdroja. Veríme, že to nebude mať žiadny vplyv na poskytovanie Internetových služieb. Za prípadné obmedzenia sa vopred ospravedlňujeme.
3. 6. 2014   Vážení klienti. Podľa oznámenia SSE-D bude firma Gimex Slovakia s.r.o. v čase od 8:30 do 17:30 hod z dôvodu údržby el. zariadenia bez el. energie. V rámci možností budeme zabezpečovať prevádzku z náhradného zdroja.
12. 5. 2014   Vážení klienti. Ospravedlňujeme sa za prerušenie služieb siete BSNet v čase od 9:20 do 11:30 pre prístupové body AP3 (Nový Zámok, Starý Zámok, "Mexico") a AP 10 (Križovatka) z dôvodu plánovanej údržby na elektrickom zariadení SSE-D. Webmail BSNet.sk
 
 Partnerské stránky
 
www.banskastiavnica.sk
www.muzeumbs.sk www.muzeumbs.sk
www.msa.sk www.msa.sk
www.eltecosro.sk